COMEMORAREA DEŢINUŢILOR POLITICI ANTICOMUNIŞTI, 14 SEPTEMBRIE 2015, BAIA SPRIE

 paraclis Luni, 14 septembrie 2015, Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, o delegaţie a Asociaţiei culturale naţional-creştine „Eternul Maramureş” a participat la ceremoniile de comemorare a deţinuţilor politici anticomunişti martirizaţi de regimul bolşevic în exploatarea minieră Baia Sprie, ceremonii desfăşurate în umbra troiţei  tradiţionale maramureşene sfinţită acolo acum doi ani.

Manifestarea, care a adunat câteva sute de participanţi, s-a bucurat de sprijinul şi participarea autorităţilor publice locale din oraşul Baia Sprie, şi a început cu slujba de pomenire-parastasul în memoria celor ce s-au jertfit pentru libertatea şi demnitatea Neamului barbos Românesc, în frunte cu „Duhovnicul Neamului„ preacuviosul părinte şi vrednic de veşnică pomenire IUSTIN PÂRVU.

Apoi, în scurte cuvântări, părintele Teodor Stănescu de la Mănăstirea Petru-Vodă, primarul oraşului Baia Sprie, domnul Dorin Paşca, fostul luptător în rezistenţa anticomunistă din Munţii Vrancei şi deţinut politic anticomunist, Grigore Pepene, domnul Marius Uglea, reprezentantul Arhivelor Naţionale filiala Maramureş şi domnul Andrei Bărbos, directorul Casei de Cultură Baia Sprie, au evocat în scurte cuvântări jertfa compatrioţilor noştri în acele vremuri tragice, de cumplită teroare comunistă anticreştină şi antiromânească. S-a arătat, de către vorbitori, semnificaţia şi importanţa manifestărilor de cinstire şi comemorare a celor ce au scris atunci, cu sângele lor, unicul „certificat de onoare naţională” al poporului  român, într-o epocă foarte întunecată a istoriei noastre, perioadă plină de laşitate şi trădare.Pasca

A urmat sfinţirea Paraclisului, ridicat în semn de pioasă amintire a eroilor şi a martirilor noştri, şi am remarcat cu multă bucurie participarea unui mare sobor de preoţi, a preacucernicilor monahi de la Sfânta Mânăstire Petru-Vodă precum şi a preacuvioaselor monahii de la Sfânta Mânăstire Paltin.

Considerăm că se cuvin felicitări şi mulţumiri deosebite doamnei dr. Aurica Hereş, domnului primar Dorin Paşca, domnului viceprimar Ioan Mariaş şi reprezentanţilor Consiliului Local Baia Sprie care au participat la comemorare, oratorilor mai înainte menţionaţi precum şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea manifestării. A fost din partea lor un gest de onoare şi chiar de curaj. Căci, iată că şi în zilele noastre ne confruntăm cu încercări făţişe de distrugere a memoriei noastre colective național-identitare şi a marilor valori culturale şi intelectuale româneşti, tentative de ştergere din memoria şi istoria noastră a amintirii eroilor şi martirilor anticomunişti, sub pretextul ridicol al „apărării democraţiei” invocat – culmea ipocriziei ! – tocmai de către cei care se manifestă în cel mai antidemocratic şi mai antiromânesc stil  totalitar, bolşevic, de gândire şi de comportament.

cuvantareDar asta nu ar trebui să ne împiedice să ne facem datoria de cinstire a memoriei acestor compatrioţi martirizaţi sub regimul comunist, deoarece, aşa cum inspirat spunea scriitorul Sorin Lavric, atâta onoare avem în sufletul nostru câtă cinstire arătăm eroilor şi martirilor noştri.

Dumnezeu să ne ajute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *