Creştin

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,  Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii.  Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi . Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică, Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.

   Amin !

 Ne tot plângem că nu ne e bine, că nu avem bani suficienţi, că vecinul se uită urât la noi când venim de la piaţă cu o plasă mai mare decât a lui, că şeful ne pune să lucrăm mai mult pe aceiaşi bani, că ne doare în spate de la poverile ce ne apasă. Şi, cu toate astea, nu facem nimic să ieşim din acest impas. Ne bucurăm că altcuiva îi e mai rău decât ne e nouă şi ne consolăm cu această situaţie; asta dacă nu chiar ne rugăm, vorba aia, „să moară capra vecinului”.

Nu ştiu ce ar spune duhovnicii noştri (aici vorbesc despre adevăraţii duhovnici ai României), că nu am avut onoarea să discut cu vreunul, dar, poate, în micimea mea, pot să intuiesc ce ne-ar spune, cu nimic diferit de ceea ce ne-a spus Iisus să facem: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Păi cum să ne iubim aproapele când nici măcar pe noi nu ne respectăm şi acceptăm, ca nişte boi (iertaţi comparaţia cam dură) jugul unei „vieţi” impuse de o mână de asupritori care n-au uitat de El ci, pur şi simplu prin acţiunile lor, îl neagă pe Dumnezeu şi tot ceea ce reprezintă.

Când preoţia a ajuns o meserie, nu o vocaţie, când tagma preoţească devine „asupritoare” în afara lăcaşelor de cult, când legea este atât de permisivă cu prozelitismul tocmai pentru că atitudinea unora dintre preoţi faţă de enoriaşi nu este una tocmai creştină, cum putem să mai ascultăm de cuvintele care ne spun să nu judecăm preoţii atâta timp cât unii trăiesc cu nevestele sau fiicele noastre, alţii ne „iubesc copiii”, iar alţii (cei mulţi) nu mai ştiu ce taxe să impună (mai rău ca organele statului) pentru îmbuibarea lor personală. Iar adevăraţii preoţi şi duhovnici sunt înfieraţi şi catalogaţi drept bătrâni nebuni, exilaţi să trăiască cu frica zilei de mâine.

Oamenii încep să îşi piardă speranţa într-o lume mai bună în loc să îşi piardă răbdarea şi să se revolte faţă de situaţia în care se complac. Aşteptăm totul de la ceilalţi dar noi nu suntem dispuşi să dăm nimic, nici măcar la schimb. Trăiască ignoranţa! Suntem campioni la „şi ce dacă? Dacă eu n-am păţit nimic, ce îmi pasă de celălalt?”. Nu ne gândim la ce ni se poate întâmpla ci, în cel mai bun caz, spunem „Domne fereşte.” Luptaţi-vă şi pentru aproapele vostru, nu doar pentru voi! Egoismul e la mare putere acum şi, fiind luat exemplu de la politicieni, acum e la modă şi printre oamenii simpli. De ce să ne rugăm pentru cei apropiaţi nouă (ce să mai zic de duşmani), când nici pentru noi nu ne mai rugăm decât în cazuri „speciale”? Cum să credem în Dumnezeu dacă nu mai avem încredere în cei de lângă noi? Cum putem pretinde iertare de la Dumnezeu când noi nu suntem în stare să-i iertăm nici măcar pe cei dragi? Cum să ne rugăm la Dumnezeu când nu mai ştim să spunem „te rog” sau „mulţumesc”?

Cum vine unul mai înstărit decât noi şi ne amăgeşte cu lucruri lumeşti, cum uităm de Dumnezeu şi de credinţă şi ne trădăm pe noi înşine. Ne vindem credinţa pe un pumn de metale sau de foi de plastic, nici măcar pe arginţi, ca Iuda. Uităm că orice plată are şi răsplată. Doar Dumnezeu nu uită. El doar iartă. Ceea ce nouă ne-a cam ieşit din obicei.

Miluieşte, Doamne, poporul tău şi binecuvintează moştenirea Ta

Ioan Dolha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *